Horari: De dimarts a divendres de 10:00 a 20:00h, dissabtes de 10:00 a 18:00h i diumenges de 10:00 a 14:00h. Dilluns tancat.

Aquest espai és el primer espai dedicat a la primera infantesa en un museu espanyol. La iniciativa sorgeix del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana que ha tornat a comptar amb Aquitecturas per al desenvolupament d’aquest projecte.

L’espai de telles del MUBAG s’organitza a partir de quatre taules de llum recuperades dels fons del CMCV i al seu voltant es crea una volumetria que possibilita una major superfície d’exploració i que cerca la seua inspiració en la tècnica del origami. El terra es replega perquè l’activitat es desplegue, a partir de la repetició de figures polièdriques que conviden a recórrer i habitar l’espai.

En de telles no hi ha instruccions, no les busque, no les impose; els xiquets i xiquetes amb la seua curiositat innata sabran fer, construir, observar gatejar, tocar, oldre, composar i descomposar, trobar un reflex per baix, per dalt, per un costat o per l’altre, de forma individual o col·lectiva.

TERRA DE LLUM. Espai d’experimentació, investigació i immersió, en el qual la llum i les seues diverses formes són abordades a través de l’exploració.

MIRALL. Es tracta d’un dels elements més importants en el desenvolupament dels xiquets durant els primers anys d’edat i ajuda al desenvolupament de tres àrees fonamentals: coneixement d’un mateix, coneixement de l’entorn i el llenguatge.

COLOR I FORMA. L’espai es plega en triangles on el color i la forma o esta dissociats. L’ús del color en la sala està unit a la forma dels materials, amb els quals imaginar i crear.

Horario de apertura: De martes a viernes de 10:00 a 20:00h, sábados de 10:00 a 18:00h y domingos de 10:00 a 14:00h. Lunes cerrado.

Este espacio es el primer espacio dedicado a la primera infancia en un museo español. La iniciativa surge del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana que ha vuelto a contar con Arquilecturas para el desarrollo de este proyecto.

El espai de telles del MUBAG se organiza a partir de cuatro mesas de luz recuperadas de los fondos del CMCV y a su alrededor se crea una volumetría que posibilita una mayor superficie de exploración y que busca su inspiración en la técnica del origami. El suelo se repliega para que la actividad se despliegue, a partir de la repetición de figuras poliédricas que invitan a recorrer y habitar el espacio.

En de telles no hay instrucciones, no las busque, no las imponga; los niños y niñas con su curiosidad innata sabrán hacer, construir, observar, gatear, tocar, oler, componer y descomponer, encontrar un reflejo por abajo, por arriba, por un lado o por el otro, de forma individual o colectiva.

SUELO DE LUZ. Espacio de experimentación, investigación, e inmersión, en el que la luz y sus diversas formas son abordadas a través de la exploración.

ESPEJO. Se trata de uno de los elementos más importantes en el desarrollo de los niños durante los primeros años de edad y ayuda al desarrollo de tres áreas fundamentales: conocimiento de uno mismo, conocimiento del entorno y el lenguaje.

COLOR Y FORMA. El espacio se pliega en triángulos donde el color y la forma no están disociados. El empleo del color en la sala está unido a la forma de los materiales, con los que imaginar y crear.

 

Pin It on Pinterest

Share This