Del 23 al 29 d’abril el MUBAG participarà un any més en la #MuseumWeek. Aquesta iniciativa, a la qual ens unim des dels seus inicis en 2014, posa en contacte a les persones amb l’art, la història i la ciència d’una manera innovadora i interactiu, a través de les xarxes socials, i proporciona accés directe a museus importants a nivell internacional i a les persones que treballen en ells.

Aquesta cinquena edició la #MuseumWeek se centra en els valors de convivència, ciutadania i tolerància. Cada dia de la setmana estarà dedicat a un tema determinat que reflectirà aspectes particulars d’aqueixes idees. Els usuaris que ho desitgen podran unir-se a la conversa, atenent a cadascuna de les qüestions proposades, i seguint els següents hashtag diaris:

Dilluns, 23 d’abril #womenMW

Dimarts, 24 d’abril #cityMW

Dimecres, 25 d’abril #heritageMW

Dijous, 26 d’abril #professionsMW

Divendres, 27 d’abril #kidsMW

Dissabte, 28 d’abril #natureMW

Domingo, 29 d’abril #differenceMW

Esperem la vostra participació!

Del 23 al 29 de abril el MUBAG participará un año más en la #MuseumWeek. Esta iniciativa, a la que nos unimos desde sus inicios en 2014, pone en contacto a las personas con el arte, la historia y la ciencia de un modo innovador e interactivo, a través de las redes sociales, y proporciona acceso directo a museos importantes a nivel internacional y a las personas que trabajan en ellos.

Esta quinta edición la #MuseumWeek se centra en los valores de convivencia, ciudadanía y tolerancia. Cada día de la semana estará dedicado a un tema determinado que reflejará aspectos particulares de esas ideas. Los usuarios que lo deseen podrán unirse a la conversación, atendiendo a cada una de las cuestiones propuestas, y siguiendo los siguientes hashtag diarios:

Lunes, 23 de abril #womenMW

Martes, 24 de abril #cityMW

Miércoles, 25 de abril #heritageMW

Jueves, 26 de abril #professionsMW

Viernes, 27 de abril #kidsMW

Sábado, 28 de abril #natureMW

Domingo, 29 de abril #differenceMW

¡Esperamos vuestra participación!

Pin It on Pinterest

Share This