PLACES COMPLETES

Dissabte 7 de juliol de 18:00 a 19.00h.

Destinat per a 25 famílies.

Es proposa un tipus de visita pioner en l’àmbit de l’educació artística. Aquesta activitat uneix els conceptes de Música, Museu i Bebè, i consisteix a realitzar visites dinamitzades als museus i les seues exposicions temporals aplicant tècniques d’educació musical.

Mitjançant la música, els xiquets de 0-3 anys, acompanyats pels seus pares, podran experimentar i gaudir dins del context de l’exposició El segle XIX en el MUBAG. De la formació a la plenitud d’un artista d’una visita singular, oferint d’aquesta manera l’oportunitat de visitar exposicions a un tipus de públic, fins al moment descurat en els museus i centres d’art, i fonamental en la seua projecció de futur com a emissors de cultura.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha establit un grup de treball amb UTEM escola de música, que compta amb més de deu anys d’experiència en l’àmbit de l’educació musical, i se centra en l’aplicació de la metodología Williems.

Anem a fer un recorregut musical per l’exposició permanent, fent parada en les obres més inspiradores, la música ens explicarà el “viatge de formació” que van viure els pintors alacantins del XIX, musicarem paisatges, escoltarem les teles dels retratats i ens endinsarem en una altra època de forma sensorial. Com sempre el mus ‘n’ babies tindrà diverses capes de lectura de la qual el públic podrà extraure les seues pròpies reflexions. En definitiva una experiència artístic-musical en un entorn incomparable per a viure en família.

L’activitat és gratuïta. Reserves: 965 146 780 o mubag@diputacionalicante.es

PLAZAS COMPLETAS

Sábado 7 de julio de 18:00 a 19.00h.

Destinado para 25 familias.

Se propone un tipo de visita pionero en el ámbito de la educación artística. Esta actividad une los conceptos de Música, Museo y Bebé, y consiste en realizar visitas dinamizadas a los museos y sus exposiciones temporales aplicando técnicas de educación musical.

Mediante la música, los niños de 0-3 años, acompañados por sus padres, podrán experimentar y disfrutar dentro del contexto de la exposición El siglo XIX en el MUBAG. De la formación a la plenitud de un artista de una visita singular, ofreciendo de este modo la oportunidad de visitar exposiciones a un tipo de público, hasta el momento descuidado en los museos y centros de arte, y fundamental en su proyección de futuro como emisores de cultura.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha establecido un grupo de trabajo con UTEM escola de música, que cuenta con más de diez años de experiencia en el ámbito de la educación musical, y se centra en la aplicación de la metodología Willems.

Vamos a hacer un recorrido musical por la exposición permanente, haciendo parada en las obras más inspiradoras, la música nos explicará el “viaje de formación” que vivieron los pintores alicantinos del XIX, musicaremos paisajes, escucharemos las telas de los retratados y nos adentraremos en otra época de forma sensorial. Como siempre el mus’n’babies tendrá varias capas de lectura de la que el público podrá extraer sus propias reflexiones. En definitiva una experiencia artístico-musical en un entorno incomparable para vivir en familia.

La actividad es gratuita. Reservas: 965 146 780 o mubag@diputacionalicante.es

Pin It on Pinterest

Share This