S’han publicat al BOP les bases per a la concessió de dues beques de formació en restauració i una beca en museografia amb destí al MUBAG.

Butlletí oficial de la província d’Alacant: No 71 de l’11 d’abril de 2017. Edicte 4069.

Extracte BOP:

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/04/11_71/2017_004069.pdf

Text complet de la convocatòria Base de Dades Nacional de Subvencions.

El termini de presentació finalitza en 20 dies naturals a comptar al dia següent de la publicació de l’extracte.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This