EMILIO VARELA EN LA COL·LECCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

EMILIO VARELA EN LA COL·LECCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

varela

Sala Emilio Varela, planta baixa, MUBAG.

ÚLTIM DIES! Des del 16 de desembre de 2011 fins al 24 d’octubre de 2017.

El Museu de Belles Arts Gravina torna a recuperar l’essència del museu dedicat a les Belles Arts, com ara fa deu anys, quan va obrir les seues portes en 2001. El seu projecte museogràfic es centra en la pintura del segle XIX i les primeres dècades del XX, una de les etapes més notables i fructíferes de l’art alacantí i molt ben representada a les col·leccions de la Diputació. Amb motiu del desè aniversari del MUBAG, la sala d’exposicions temporals Emilio Varela cobra avui més significat que mai en dedicar-la a la figura pictòrica que li dóna nom.

Emilio Varela Isabel (1887-1951) és un dels autors que conformen el pas de l’art acadèmic a la representació de la modernitat en la província. Aquest pintor alacantí va estar activament vinculat a la seua època, a la cultura, a la vida social i a les costums d’Alacant. Entusiasta i enamorat dels paisatges de la província, els va immortalitzar als seus llenços en multitud d’ocasions, composant tot un catàleg de vistes dels nostres carrers, hortes, camps, muntanyes, etc. A més a més, Varela destaca per una particular visió i creació pictòrica pròpia, conformant el que avui podem denominar univers pictòric varelià.

L’exposició Emilio Varela en la Col·lecció de la Diputació d’Alacant, exhibeix per primera vegada tota la col·lecció que sobre aquest pintor posseeix la institució.

La mostra comença amb la presentació de l’Alacant d’Emilio Varela, que va pintar els llocs més emblemàtics de la ciutat plens de llum mediterrània. A continuació, els paisatges exposats ens conviden a realitzar un passeig per la província fins arribar a la Serra Aitana, testimoni d’una època daurada, on Varela va conviure amb dos dels seus grans amics, Óscar Esplá i Gabriel Miró, i on va desenvolupar allò que s’ha denominat pintura al plein air.

A l’hora de tractar de costumisme, Emilio Varela empra el llenguatge clàssic, no sense certs tocs de progressisme, com es pot observar a les figures exposades.

L’exposició finalitza amb temes desenvolupats en interiors, com bodegons i retrats, tractats de manera delicada i subtil. L’objectiu d’aquest projecte del MUBAG és donar a conèixer aquest patrimoni i difondre’l, perquè siga assumit i reconegut pel públic. Una vegada assolit serà el moment, el punt de partida, per realitzar altres exposicions que completen, enriquisquen o ens aporten altres visions del món pictòric i de la personalitat del nostre artista.

Per difondre la figura del pintor Emilio Varela, l’exposició esmentada, eix central del projecte, s’enriqueix amb mostres temporals que ens descobreixen altres facetes de l’artista, sempre vinculades a la seua obra, a la seua vida, a la seua època i a la relació amb la cultura del seu moment.

El 17 d’abril de 2013 vam presentar una nova obra d’Emilio Varela, Isolda Esplá, que s’enfronta a una obra ja exposada de la retratada, Retrato de Isolda Esplá i fill. La presentació d’aquest quadre s’acompanya d’un panel explicatiu amb reproducció de fotografies antigues, en el qual es narra la infantesa i la joventut d’Isolda Amanda Esplá, l’amistat entre Isolda Esplá i Emilio Varela i els retrats d’Isolda Esplá realitzats per Varela, el seu estudi i la seua datació. A aquesta intervenció l’hem denominada Isolda Esplá en la pintura d’Emilio Varela. Estudi i datació de dos retrats.

El 06 de juliol de 2016 tornem a enriquir la Sala amb la intervenció “Varela Inèdit”. Entre les obres de la Col·lecció de la Diputació d’Alacant, incloem quatre olis inèdits de Varela dipositats al museu per la família Sánchez Mateo. Juntament amb elles, un panel explicatiu que conta la relació de Varela amb un grup d’homes destacats a nivell nacional com el professor Agustín de Irizar, el pintor Vázquez Díaz, el musicòleg Adolfo Salazar, el compositor Ernesto Haflter, el cònsol Juan Guerrero Ruiz o el poeta Jorge Guillén, a més de la gran amistat al llarg de tota la vida amb Óscar Esplá i la seua família.

L’última acció en l’exposició es va realizar coincidint amb el 15è aniversari de la inauguració del MUBAG, el 14 de desembre de 2016. Es va incorporar una obra en l’apartat de retrats, el Retrat de Manuela Isabel, donada en 20113 per familiars del pintor. Juntament amb aquesta obra, s’exposa un panell que conta al detall la laboriosa tasca de restauració que ha dut a terme el personal del Laboratori de Restauració de la Diputació d’Alacant, amb la que s’ha retornat tota la seua esplendor a aquest oli sobre llenç realitzat per Varela, en el que retrata a sa mare. Per a tot aquell que vullga conservar aquest treball, es pot emportar a casa un fullet en el que es conta la restauració amb textos i imatges, similar a l’esmentat panell

 

EMILIO VARELA EN LA COL·LECCIÓ DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

EMILIO VARELA EN LA COLECCIÓN DE DIPUTACIÓN DE ALICANTE

varelaSala Emilio Varela, planta baja, MUBAG.

¡ÚLTIMOS DÍAS! Desde el 16 de diciembre de 2011 hasta el 24 de octubre de 2017.

El Museo de Bellas Artes Gravina, vuelve a recuperar la esencia de museo dedicado a las Bellas Artes, como hace diez años, cuando abrió sus puertas en el 2001. Su proyecto museográfico se centra en la pintura del siglo XIX, y las primeras décadas del XX, una de las etapas más notables y fructíferas del arte alicantino y muy bien representada en las colecciones de la Diputación.

Con motivo del décimo aniversario del MUBAG, la sala de exposiciones temporales Emilio Varela cobra hoy más significado que nunca al dedicarla a la figura pictórica que le da nombre.

Emilio Varela Isabel (1887-1951), es uno de los autores que conforman el paso del arte académico a la representación de la modernidad en la provincia. Este pintor alicantino estuvo activamente vinculado a su época, a la cultura, a la vida social y a las costumbres de Alicante. Entusiasta y enamorado de los paisajes de la provincia, los inmortalizó en sus lienzos en multitud de ocasiones, componiendo todo un catálogo de vistas de nuestras calles, huertas, campos, montes, etc. Además, Varela, destaca por una particular visión y creación pictórica propia, conformando lo que hoy podemos denominar universo pictórico vareliano.

La exposición Emilio Varela en la Colección de Diputación de Alicante, exhibe por primera vez toda la colección que sobre este pintor posee esta institución.

La muestra comienza con la presentación del Alicante de Emilio Varela, que pintó llenos de luz mediterránea los lugares emblemáticos de la ciudad.A continuación, los paisajes expuestos, nos invitan a realizar un paseo por la provincia hasta llegar a la Sierra de Aitana, testigo de una época dorada, dónde Varela convivió con dos de sus grandes amigos: Óscar Esplá y Gabriel Miró, y desarrolló lo que se ha denominado pintura al plein air.

Al tratar el costumbrismo, Emilio Varela emplea el lenguaje clásico, no sin ciertos toques de progresismo, como se puede observar en las figuras expuestas.

La exposición termina con temas desarrollados en el interior, como las composiciones de bodegones y el retrato, tratados de manera delicada y sutil. El objetivo de este proyecto del MUBAG es dar a conocer este patrimonio y difundirlo, para que sea asumido y reconocido por el público. Una vez logrado será el momento, el punto de partida, para realizar otras exposiciones que completen, enriquezcan o nos aporten otras visiones del mundo pictórico y de la personalidad de nuestro artista.

Para difundir la figura del pintor Emilio Varela, la exposición mencionada, eje central del proyecto, se enriquece con muestras temporales que nos completan o descubren otras facetas del artista, siempre vinculadas a su obra, a su vida, a su época y a la relación con la cultura de su momento.

El 17 de abril de 2013 presentamos una nueva obra de Emilio Varela, «Isolda Esplá», que se enfrenta a una obra ya expuesta de la retratada, Retrato de Isolda Esplá e hijo. La presentación de este cuadro se acompaña de un panel explicativo con reproducción de fotografías antiguas, en el que se narra la niñez y juventud de Isolda Amanda Esplá, la amistad entre Isolda Esplá y Emilio Varela y los retratos de Isolda Esplá realizados por Varela, su estudio y su datación. A esta intervención se le ha denominado Isolda Esplá en la pintura de Emilio Varela. Estudio y datación de sus dos retratos.

El 06 de julio de 2016 volvemos a enriquecer esta Sala con la intervención «Verela Inédito». Entre las obras de la Colección de Diputación de Alicante, incluimos cuatro óleos inéditos de Varela depositadas en el museo por la familia Sánchez Mateo. Junto a ellas un panel explicativo que cuenta la relación de Varela con un grupo de hombres destacados a nivel nacional como el profesor Agustín de Irizar, el pintor Vázquez Díaz, el musicólogo Adolfo Salazar, el compositor Ernesto Haflter, el cónsul Juan Guerrero Ruíz o el poeta Jorge Guillén, además de su gran amistad durante toda su vida con Óscar Esplá y su familia.

La última acción en la exposición se realizó coincidiendo con el 15 aniversario de la inauguración del MUBAG, el 14 de diciembre de 2016. Se incorporó una obra en el apartado de retratos, el Retrato de Manuela Isabel, donada en el año 2013 por familiares del pintor. Junto a la obra se expone un panel que cuenta al detalle la laboriosa tarea de restauración que ha llevado a cabo el personal del Laboratorio de Restauración de la Diputación de Alicante, con la que se ha devuelto todo su esplendor a este óleo sobre lienzo realizado por Varela, en el que retrata a su madre. Para todo aquel que quiera conservar este trabajo, se puede llevar a casa un folleto en el que se cuenta la restauración con textos e imágenes, similar al mencionado panel.

 

Pin It on Pinterest